Leer omgaan met conflicten

Conflicten zijn een grote bron van frustratie, boosheid en verdriet. Of dit nu gaat om conflicten in de persoonlijke sfeer of in de werkomgeving. In sommige conflicten is er 1 duidelijke oorzaak of 1 partij die duidelijk blaam treft, echter in de overgrote meerderheid van de conflicten is het een samenloop van omstandigheden die er toe heeft geleid. Vaak is het ook nog eens zo dat er geen daadwerkelijk probleem was, maar dat een samenloop van spanningen en frustraties, gecombineerd met hoogoplopende emoties een onhoudbare situatie veroorzaken. In die gevallen biedt een conflictbemiddelaar de oplossing.

 

Wat doet een conflictbemiddelaar?

Het woord zegt het eigenlijk al: hij of zij komt bemiddelen in het geval van een conflict. Door de verhalen van alle partijen aan te horen en goed uit te zoeken wat de oorzaak van het conflict is, kan er een constructieve oplossing worden geboden. Hierbij wordt er gekeken naar alle directe en indirecte factoren die hierbij van toepassing kunnen zijn of zijn geweest. Er zijn namelijk vaak meer factoren dan alleen de betrokken partijen. Immers zijn er met regelmaat invloeden van buitenaf die de situatie hebben doen escaleren. Een onafhankelijke partij heeft goed overzicht over de hele situatie en kan objectief beoordelen wat er waar is fout gegaan en hoe dit opgelost kan worden.

Conflict coaching

Een ander onderdeel is conflict coaching. Dit is een individuele coaching waarin men leert omgaan met allerlei factoren die bij conflicten komen kijken en hoe ze hier op een juiste manier mee om kunnen gaan. Hierbij krijgen mensen tools en vaardigheden om op de juiste manier te leren uiten, reageren en oplossen in bepaalde situaties. Het is namelijk zo dat een groot deel van de conflicten die er ontstaan, onnodig uit de hand lopen als gevolg van de hoog opgelopen emoties, subjectiviteit en andere individuele aspecten. Hoewel de conflicten vaak niet door deze mensen zelf zijn veroorzaakt, kunnen ze hier toch mee leren omgaan.